Liigu edasi põhisisu juurde

Lisavarustus

 • Kategooria: Varustus
 • /
 • Bränd: Amazone
 •  

  Teisaldusrullikud

  Kiirelt paigaldatavad rullikud kergendavad väetisekülviku haakimist ja soovitud kohta paigutamist. Haakimist kiirendab veelgi teleskoopkardaani „Tele-Space“ kasutamine.

    Ülespööratav kate

  Mahuti kate hoiab külvimaterjali iga ilmaga kuivana. Külviku täitmiseks pööratakse kate lihtsalt üles.

    Tuled

  Kindlalt paigaldatud tuled koos suurte helkivate hoiatustahvlitega tagavad vajaliku ohutuse üldkasutatavatel teedel liiklemisel.

  Äärekülviseade Limiter

  Limiter on uus äärekülvisüsteem, mida kasutatakse kui esimene tehnorada on poole töölaiuse kaugusel põllu äärest. Nii ääre-, kui piirikülvil juhitakse seda roostevabast terasest valmistatud seadet hüdrosilindri abil. Juhil puudub vajadus traktorist väljuda! Tööasendisse kallutatud Limiteri lamellplokk muudab väetisevoo ühe osa suunda. Sellega saavutatakse põllu äärel soovitud külvipilt. Limiteri on võimalik selleks ettenähtud juhtteel sõidusuunas ette ja tahapoole liigutada, nii saab kasutatava väetise lennutrajektoori valitud töölaiusega sobitada. Samuti on võimalik automaatne, ühepoolne külvikoguse vähendamine ääre- või servakülvil. Tavakülvil pööratakse Limiter hüdrosilindri abil üles. Limiteri saab tellida vasakpoolse või parempoolsena.

  Äärekülviketas

  Tavakülvilt ääre-, piirikülvile üleminekuks tuleb üks külviketastest asendada spetsiaalse Tele-Set kettaga. Sama lahendust kasutatakse juhul kui esimene tehnorada on poole töölaiuse kaugusel põllu äärest.

    Integreeritud suunamissüsteem

  Integreeritud suunamissüsteem on uudne, edasiarendatud kombinatsioon äärekülviseadmest Limiter koos Trimmeriga. Külvilehviku eesosas vahelesekkuv Trimmer toimib ettepoolesuunatud liikumisega osakestele otsese piirajana. Limiter, mille toime on küljelt tahapoole, kaasatakse töösse vaid ääre- või servakülvil.

  Äärekülvisirm

  Juhul kui esimene tehnorada asub vahetult põllu serval, tuleb äärekülvi teostamiseks sulgeda väljakülviseadme üks pool ja lisada äärekülvisirm. Mõlemapoolsena kasutatav äärekülvisirm on hüdrauliliselt lülitatav. Odavamat, käsitsi tööasendisse seatavat äärekülvisirmi saab kasutada siis kui põllu serv jääb sõidusuunast vasakule poole.

  Control pakett (kõigile mudelitele)

  Mehaanilise ketastekäivitusega ZA-M väetisekülvikutele pakutav varustuspakett Control võimaldab juhtimisterminali AMADOS+ abil teostada liikumiskiirusest sõltuvat väljakülvi reguleerimist. Ettevalitud väljakülvikogus jääb liikumiskiiruse muutudes samaks. Külvinormi saab töö käigus 10%-liste sammudena nii kasvavalt kui kahanevalt ja nii ühe kui mõlemapoolselt muuta. Lisaks lihtsustub märgatavalt masina kalibreerimine.

  Tronic pakett (alates ZA-M 1200)

  Mehaanilise või hüdraulilise külviorganite ajamiga AMAZONE ZA-M Tronic pakett võimaldab juhtimisterminali AMATRON+ vahendusel teostada liikumiskiirusest sõltuvat väljakülvi reguleerimist. Liikumiskiirusi optimaalselt muutes jääb ettevalitud väljakülvinorm samaks. Külvinormi saab lihtsa klahvilevajutusega vabalt valitud (+/-)sammudes kas ühepoolselt või kogu töölaiuse ulatudes muuta. Lisatud on Limiteri asendikontroll ja automaatne väljakülvikoguse reguleerimine äärekülvil. Tänu paljudele ühendusvõimalustele on AMATRON+ ühildatav erinevate lisaseadmetega nagu GPS-terminalid või N-andurid. AMATRON+ on tänu ülevaatlikkusele, lihtsale ja loogilisele käsitsusele ülimalt kasutajasõbralik ning kasutatav ka teiste AMAZONE masinate juhtimiseks, nagu näiteks teraviljakülvik või taimekaitseprits.

  Comfort pakett (alates ZA-M 1500)

  Varustuspaketti Comfort on ühendatud kõik AMAZONE ZA-M seeria väetisekülvikute mehaaniliste väljakülviorganite ja elektrohüdraulilise juhtimise eelised. Comfort pakett sisaldab endas kõiki Tronic paketi funktsioone. Lisaks saab kõiki hüdraulilisi funktsioone nupulevajutusega üle AMATRON´i juhtida, näiteks siibrite avamine ja sulgemine, limiteri käivitamine ja kontroll (sensori vahendusel).

  Hydro pakett

  Varustuspakett Hydro koos hüdraulilise väljakülvisüsteemi käivitamisega annab täieliku sõltumatuse traktori mootoripööretest ja liikumiskiirusest. Sellise väljakülvisüsteemi põhieesmärk on varieeruv töölaius töötades põllu äärtes ja kiilukujulistes osades. Etteprogrammeeritud, 6 astmeline töölaiuse jaotuvus välistab liigsete ülekatetega tekkivad üle- ja alaväetamised. Lisaks saab mõlemal poolel eraldi muuta nii väljakülvi laiust kui külvinormi. Liides RS 232 võimaldab tagada ühenduvuse GPS seadmete ja Hydro-N anduritega.

    Täisautomaatsed lülitused GPS-Switch´iga

  GPS-Switch on süsteem, mis võimaldab asenditäpseid masinalülitusi põllu otstes ja äärtel ning takistustest möödasõitudel. GPS varustusega juhtimisterminal salvestab esmakordsel ümber põllu sõidul selle kuju. Olenevalt põllu piirist ja kasutatava seadme parameetritest määratakse millisel põlluosal tuleb seade sisse lülitada ja kas tuleb muuta töölaiust. Süsteem töötab tehnoradadest sõltumatult tundes ära kas on tegemist juba töödeldud pinnaga või mitte. Väetisekülvikute puhul kasutatakse lisamoodulit mille ülesandeks on arvestada seda, et väetisekülvil toimub väetise viskamine külviku taha, ehk siis sisse ja väljasõitudel lülitatakse külvik tööle erinevalt. Automaatselt toimuvad lülitused vähendavad märgatavalt juhi koormust, parandades samas töö kvaliteeti. Tuntavat efekti annab see suurtel töölaiustel ja keeruka kujuga põldude korral. GPS-Switch on tänu CANBus ülesehitusele ühildatav kõigi seadmetega mille juhtterminaliks on AMATRON+.

  Andurid

  Online- andurite kasutamine on hetkel parim võimalus taimepõhise lämmastikuvajaduse rahuldamiseks. ASD liidese kaudu on võimalik ZA-M väetisekülvikuid ühildada kõikide turulolevate Online-anduritega. Arvestatud väetisekogused võetakse juhtimisterminali poolt koheselt kasutusele. Dokumenteerimiseks näidatakse ära tegelik väljakülvatud väetisekogus.

  Omnia-Set-külvikettad

  On mõeldud mineraalväetiste väljakülviks töölaiustele kuni 36 meetrit. Väljakülv teostatakse eriti hellalt ja väetist säästvalt, kuna külviketaste pöörlemine on muutumatu ja pöörded aeglased (720 p/min). Külvikettad on valmistatud tervikuna roostevabast terasest. Eriti suurte pindade külviks on võimalus komplekteerida kettad kõvasulamkattega külvilabadega. Täpne väljakülvilaius määratakse väetisetabeli alusel ja seatakse paika külvilabade asendit korrigeerides.

  Pööratav kate

  Külvikukatte avamine ja sulgemine toimub hüdrauliliselt

  Kaksiksiibrid

  Kaksiksiibrite kasutamine võimaldab külviku ühe poole väljalülitamist.

  Hüdrauliline lahutamine

  Jõuvõtuvõllilt käivitatava seadme korral on võimalus hüdrauliliselt lülitatava siduri abil ketaste töö põhjalindi veost lahutada.

  Testrattaga ülekanne

  Külvikulint käivitatakse testratta abil seega sõltub lindi liikumiskiirus otseselt sõidukiirusest. See on lihtsaim ja odavaim viis väetisekoguse kiirusest sõltuvaks külvamiseks.

  Äärekülviseade Limiter ZG-B

  Limiter on äärekülviseade, mida kasutatakse kui põlluääre külvil jääb tehnorajast ääreni pool töölaiusest. Ääre- ja servakülvil kallutatakse Limiter hüdrauliliselt väetise lennutrajektoori ette. Juht ei pea tööd katkestama, masinat seiskama ega traktorist väljuma! Limiteri lamellplokk muudab osade väetiseterade lennutrajektoori. Sellega saavutatakse optimaalne külvipilt põllu äärtel. Limiteri rakendamisel on võimalik ka automaatselt ühe poole külvinormi vähendada. Kui Limiteri ei kasutata kallutatakse see hüdrosilindri abil ülesse.

    Kaaluseade

  Kaaluseade annab kontrollitud mugavuse ja suurema turvalisuse. Heterogeensete mineraalväetiste voolavuskõikuvused avastatakse ja korrigeeritakse koheselt. Väljakülvatud väetisekogused on täpselt dokumenteeritavad.

    Hektariloendur AMACO

  Testrattaga ülekande korral saab külvatud pindala hektariloenduriga AMACO elektroonselt fikseerida.