Liigu edasi põhisisu juurde

Sügavkobesti Cenius

 • Mullaharimise ja külviga seonduvad kulutused hõlmavad tervelt 1/3 pöllumajandusettevõtte töökulutustest. Seega lähevad üha enam hinda seadmed, mis mullaharimise säästlikumaks muudavad.

  Väikesed ja keskmised ettevõtted suunavad oma pilgud masinatele, mis oleksid võimalikult universaalsed. Sellise lahenduse pakub AMAZONE sügavkobesti Cenius näol, võimaldades ühe seadmega töösügavusi alates 5 kuni 30cm, ehk siis pinnapealsest kuni sügavani.

 • Kasutage täiel määral võimalusi mida Cenius pakub!

  Kasutusspektrum XXL:

  • Lõikusjärgne, pinnapealne mullaharimine
  • Töötamine keskmisel sügavusel koos intensiivse taimejääkide sissesegamisega
  • Tihenenud pinnase kobestamine
  • Kevadine põldude külviks ettevalmistamine
  • Läga ja sõnniku muldaviimine
  Üks seade, kolm võimalust

  Nii töötavad Ceniuse tööorganid:

  • Piid kobestavad ja segavad pinnase
  • Tasandamiseks kasutatakse kas siis kettaid või vedrusilureid
  • Erinevad valtsid hoiavad töösügavust ja tihendavad
  Töösügavuse seadmine

  Ceniuse uue põlvkonna loomisel oli esiplaanil vajadus luua lihtne ja kiirelt toimiv töösügavuse muutmise võimalus. Selleks konstrueeriti raam nõnda, et kogu regulatsioon toimiks ühe kesktõmmitsa abil ja tööriistavabalt. Paigaldati ka ülevaatlikud skaalad, mis aitavad orienteeruda. Kobestamiseks ja tasandamiseks mõeldud kettaridade häälestamine toimub spindli abil ja samuti tööriistavabalt.( ülemine foto: seadme põhitöösügavuse reguleerimine; alumine foto: kettasügavuse seadmine).

  Kitsas joonevahe, suur piide vahekaugus

  Spiraalsete vedrupiide kolmerealine asetus pearaamil tagab põhujääkide ühtlase sissesegamise ülemises mullakihis. Piide joonevaheks on 270 mm, täisulatuses kobestatakse läbi ka kõva ja läbikuivanud pealispind. Piide vahekaugus reas kui ka ridade vahe on 750mm, mis tagab materjali piisava läbivoolu ja välistab ummistused.

  Kohalikest oludest lähtuvalt on võimalik valida kahe erineva piikinnituse vahel. Kergematele, vähese kivisusega muldadele sobiv Cenius Special on varustatud lihtsakoelise, vaid kaitsepoldiga varustatud piihoidjaga. Rasketele ja kivistele muldadele mõeldud Cenius Super komplekteeritakse aga piihoidjatega millesse on integreeritud 3D (kolmedimensionaalne) kivikaitsesüsteem, sama põhimõte nagu paljukiidetud Centauri puhul.
  Piiotsad

  Sügavkobestit Cenius saab komplekteerida erinevate piiotstega. Olenevalt kasutusspektrist ja töösügavusest pakutakse piiotsi segamiseks, kõrrekoorimiseks ja sügavkobestamiseks. 170 mm laiused kõrrekoorimisotsad nagu ka 250 mm laiused hanijalad on mõeldud madalaks kõrrekoorimiseks ja kevadiseks külvieelseks mullaharimiseks. Intensiivseks ja ühtlaseks põhu keskmisse mullakihti sissesegamiseks sobivad 75 mm laiused segamisotsad. Sügavamaks kobestamiseks kasutatakse kitsamaid, 50 mm laiusega piiotsi.

  Piiotste kiirvahetussüsteem Vario-Clip

  Varieeruvate kasutustingimuste korral, kus piiotsi tuleb sageli vahetada on soovitatav varustada seade piiotste kiirvahetussüsteemiga Vario-Clip. Piiotsa hoidik on jäigalt pii külge kinnitatud. Piiotsa vahetus käib kiirelt ja tööriistu kasutamata.

  Kaherealise asetusega silumiskettad

  Kaherealise asetusega kettad tagavad esmaklassilise töödeldud pinnase tasandamise, mis on ka ühtlase järeltihendamise eelduseks. Kettad kinnituvad vannastele, mis omakorda on üle kummi-vedruelementide ühendatud masina raamiga. Kummelemendid  tagavad ketaste optimaalse sobivuse maapinna kontuuridega. Kummielementide suur läbimõõt annab ketastele maksimaalse liikumisvabaduse. Sellega tagatakse ketaste kivikaitsesüsteemi suur töökindlus ja vastupidavus ning võimalus töötada väikesel töösügavusel.

  Parimad tihendid laagritele

  Tänu kombineeritud spetsiaaltihenditele on ketaste kaherealised laagrid kindlalt suletud. Tehases vedelmäärdega täidetud laagrid on hooldevabad ja määrdeniplitest on loobutud. Hooldusele kulunud aeg lühenes märgatavalt.